Onze werking – Waterproject bioBIYO

The diaspora

“biyo” betekent “water” in het Somalisch

In het hart van Somaliland ontrolt zich het inspirerende Project BioBIYO (“biyo” betekent “water” in het Somalisch), een veelzijdige onderneming om de toegang tot voldoende drinkbaar water te verbeteren en een groene transitie op gang te brengen. Dit baanbrekende project strekt zich uit over verschillende gebieden, waaronder Qoton en Xaaxi, waar de focus ligt op respectievelijk een betere wateropvang en efficiëntere tuinbouw en bosaanplanting. Alles speelt zich af in het District Odweyne in Somaliland, een regio met een rijke geschiedenis en een semi-nomadische bevolking.

De inspanningen van BioBIYO worden geïntegreerd in het dagelijkse leven van de lokale gemeenschappen van zo’n 50 dorpen. Veel families in deze regio zijn namelijk afhankelijk van schaarse waterbronnen en noodhulp, wat dit project absoluut noodzakelijk maakt. Met BioBIYO biedt vzw “The Diaspora” een antwoord op de urgente behoefte aan duurzame oplossingen en vergroeningsprojecten, vooral in de strijd tegen de woestijnvorming die de leefomstandigheden van de gemeenschappen bemoeilijkt. In Somaliland hangt de beschikbaarheid van water immers samen met de seizoenen. In een groot deel van het land heerst een woestijn- of steppeklimaat als gevolg van de extreem lage en wisselende regenval die vaak onvoorspelbaar is. De beschikbaarheid van voldoende watervoorraden in Somaliland is intussen kritiek, mede door de bevolkingsgroei. De overheid zelf lijkt niet in staat om de watercapaciteit te vergroten.

The diaspora

Project BioBIYO is meer dan een initiatief:

Het is een belofte van duurzame ontwikkeling, nieuwe perspectieven en een veerkrachtige toekomst voor de gemeenschappen in Somaliland.

Qoton: betere wateropvang

Op korte termijn wordt in Qoton gestreefd naar de aanleg van strategische waterreservoirs die de directe toegang tot water vergemakkelijken. Op lange termijn moeten de waterbronnen er gezuiverd worden, een cruciale stap in de richting van duurzame en gezonde watervoorziening.

Xaaxi: efficiëntere tuinbouw en/of bosaanplanting

Xaaxi neemt het voortouw in duurzame land- en bosbouwpraktijken. Via innovatieve tuinbouwtechnieken en de bevordering van verantwoorde bosaanplanting draagt Xaaxi bij aan zowel ecologische als economische groei.

Uitvoering

Het project verloopt in verschillende fases. Eerst en vooral werd de lokale bevolking uitgebreid geïnformeerd over het fenomeen van droogte en waterschaarste, waarna het project werd voorgesteld voor de boring van waterputten. Momenteel wordt geld ingezameld voor de aankoop van machines en ander materiaal om de bevolking van drinkwater te voorzien.

Lange termijn

Voor de toekomst streeft BioBIYO naar vergroeningsprojecten met een specifieke focus op land-, bos- en tuinbouw. Deze totaalaanpak beoogt niet alleen directe hulpverlening, maar ook de implementatie van structurele veranderingen die een blijvende impact hebben op het milieu en de levensstandaard van de lokale bevolking.