Ethisch charter

The diaspora

Als vereniging met een hart voor iedereen koestert “The Diaspora” enkele kernwaarden:

1. Gelijkwaardigheid:

Alle mensen zijn voor ons gelijkwaardig. Dat betekent dat iedereen in principe evenveel of gelijke kansen moet krijgen, zonder onderscheid op basis van afkomst, ras, sociaaleconomische situatie, …. Daar streven wij naar.

2. Verantwoorde werking:

Onze lokale én internationale activiteiten moeten verantwoord verlopen en dus een goed evenwicht vinden tussen sociale belangen, economische resultaten, interne en externe transparantie en milieubewustzijn. Daarom staan we ook volledig achter de ESG-criteria (Environmental, Social & Governance) die in de bedrijfswereld worden gebruikt.

3. Duurzaamheid:

We werken aan duurzaamheid en kijken daarom naar de lange termijn, maar projecten en activiteiten op korte termijn krijgen uiteraard evenveel kansen. Ook waardevolle tradities van vroeger krijgen een speciale plek. Het is en blijft onze ambitie om een impact te hebben op lange termijn, dus ook voor de volgende generaties.

4. Diversiteit:

Alle mensen met om het even welke overtuiging die onze kernwaarden steunen, zijn welkom bi onze vzw.

Wij zijn geen partijpolitieke organisatie en waken over onze autonomie. In onze statuten wordt wel vermeld dat wij strijden voor de erkenning van de onafhankelijkheid van Somaliland.