Onze werking – Politieke integratie

The diaspora

Samen met jullie vormt vzw “The Diaspora” de bouwstenen van een betere toekomst.

In een democratische samenleving telt de stem van iedereen om de gemeenschap te versterken en positieve veranderingen mogelijk te maken. Op deze pagina belichten we waarom het essentieel is om allemaal samen op te komen voor onze stemrechten en actief deel te nemen aan het verkiezingsproces want alleen zo krijgen we meer inspraak in de nationale politiek. Door allemaal te stemmen, dragen we ook bij aan een wereld waarin vrede, inclusiviteit en sociale rechtvaardigheid centraal staan en kunnen we de rol van België in de wereldwijde vredesinspanningen beïnvloeden. Samen met jullie vormt vzw “The Diaspora” de bouwstenen van een betere toekomst.

Grotere invloed als gemeenschap

Door al onze afzonderlijke stemmen te bundelen, geven we een krachtig signaal aan de beleidsmakers en oefenen we op de besluitvorming een directe invloed uit die rechtstreeks bepalend is voor ons dagelijks leven. Ook het politieke bewustzijn wordt groter en iedereen wordt meer betrokken bij de vormgeving van de toekomst van onze samenleving.

Het Belgische verkiezingsproces

Een verstandige deelname aan het verkiezingsproces begint bij een goede kennis van de kiesprocedure en kiesniveaus. Regionale, federale en Europese verkiezingen hebben allemaal invloed op verschillende aspecten van ons leven en het is cruciaal dat we ons daarvan bewust zijn. Daarnaast moet iedereen natuurlijk ook tijdig gaan stemmen.

Samen sterker: praktische stappen

Onze stem heeft een grotere impact als we informatie en ervaringen delen en gezamenlijke initiatieven organiseren. Ook via informatieve workshops krijgt de gemeenschap de nodige kennis en middelen om actief deel te nemen aan het verkiezingsproces. Als we elkaar helpen bij het registratieproces, blijft niemand achter. Vindt u de weg in het politieke doolhof niet? Vzw “The Diaspora” legt u graag alles duidelijk uit zodat ook uw stem kan meetellen.