Onze werking – Sociale bijstand

The diaspora

Onze vzw “The Diaspora” wil dat publiek met een breed scala aan diensten zoals juridische hulp.

In onze samenleving worden mensen geconfronteerd met de meest uiteenlopende sociale uitdagingen dus toegang tot ondersteuning in allerlei vormen is onmisbaar. Onze vzw “The Diaspora” wil dat publiek met een breed scala aan diensten zoals juridische hulp, psychosociale bijstand, algemene welzijnsadviezen en praktische ondersteuning persoonlijk helpen de hinderpalen op hun levenspad uit de weg te ruimen en de lasten te verlichten. Ons sociaal engagement vloeit voort uit ons streven naar een rechtvaardige en ondersteunende samenleving waarin iedereen zich maximaal kan ontplooien en kan genieten van een mooie toekomst.

Juridische hulp en psychosociale bijstand

Onze organisatie staat voor iedereen klaar om ondersteuning te bieden: daklozen, gedetineerden, zieken, mensen zonder papieren, personen met administratieve problemen en schulden, …: we zetten ons in voor een rechtvaardige wereld en willen hen allemaal begeleiden zodat hun juridische en psychosociale problemen opgelost raken.

Onderwijs- en welzijnsadvies voor kinderen

Ons engagement bereikt ook jongere generaties. We geven advies rond oudercontacten, maaltijden op school en vakantieactiviteiten om zo het welzijn en de ontwikkeling van kinderen te bevorderen.

Formulieren

Niemand zou verstrikt mogen raken in het bureaucratische kluwen, dus helpen wij een handje bij het invullen van diverse formulieren voor huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, nationaliteit, tewerkstelling, verzekeringen, OCMW, RVA, VDAB, ziekenfonds, bankzaken, ...

Communicatie via e-mail

Hulp nodig bij het opstellen van een sollicitatiebrief of cv? Of bij uw e-mailcommunicatie met overheidsinstanties, buitenlandse instellingen of verzekeringsmaatschappijen? Ook die begeleiding maakt deel uit van onze dienstverlening.

Telefonische hulp in noodgevallen

In noodgevallen zijn we slechts een telefoontje van u verwijderd. Een probleem met huisvesting, elektriciteit, gas, internet, vervoer of gezondheidszorg? Wij staan altijd paraat om snel en doeltreffend te reageren.

Mobiliteit en opvolging

Onze kwetsbare klanten, zoals zieken of ouderen, kunnen rekenen op gratis vervoer. Daarnaast zorgen we voor schriftelijke opvolging via e-mail of per post om te garanderen dat dossiers correct worden afgehandeld.