Onze werking – Erkenning Somaliland

The diaspora

Een zekere mate van stabiliteit en tot nu toe ook een vreedzaam proces van democratisering.

Somaliland ligt met zijn vier miljoen inwoners verstopt tussen Djibouti, Ethiopië en Somalië. Het voormalige Britse protectoraat scheurde zich in 1960 af en maakte deel uit van Somalië tot het in 1991 besliste om zijn eigen weg te gaan. Sindsdien is de zelfverklaarde republiek een veilig, democratisch land dat echter door geen enkel ander land erkend wordt uit angst dat hierdoor nog meer landen uit elkaar zullen vallen. Die erkenning is nochtans broodnodig om tot de internationale gemeenschap te kunnen behoren.

Als feitelijke staat is Somaliland er intussen in geslaagd een complexe besturingsstructuur uit te bouwen die is gebaseerd op zowel de regels van een democratie als traditionele bestuurselementen.

Somaliërs zijn een nomadenvolk dat geschillen of problemen regelt via de oudsten van de clans. Die komen traditioneel samen als Guurti om te bemiddelen en recht te spreken. Tijdens het vredesproces speelden zij een belangrijke verzoenende rol. Het Guurti-systeem werd dan ook permanent meegenomen naar de nationale politiek: het parlement bestaat uit een Lagerhuis met 82 rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordigers en een Hogerhuis met 82 oudsten (Guurti), aangesteld door de verschillende clans. Tijdens de evolutie van Somaliland heeft de feitelijke staat met dit gemengde systeem bereikt wat slechts een handvol landen in Sub-Saharisch Afrika konden: een zekere mate van stabiliteit en tot nu toe ook een vreedzaam proces van democratisering.

Democratie

De vreedzame inwoners van Somaliland zijn het er allemaal over eens dat een democratisch proces de enige weg is naar ontwikkeling. De succesvolle organisatie van zes verkiezingen in de afgelopen tien jaar getuigt van hun inzet voor de uitbouw van een nieuwe staat en het democratiseringsproces. De verkiezingen zijn een sterke indicatie dat het land werkt aan vrede en stabiliteit in de regio en blijk geeft van het vermogen om zijn eigen zaken te beheren.

De democratie in de Hoorn van Afrika en vooral in Somalië wordt echter niet beschermd en wordt onvoldoende gesteund door de vrije en democratische staten. Een volwaardige democratie is nochtans noodzakelijk voor een goed bestuur. Goed bestuur is net die factor die het enorme potentieel van Afrika kan blootleggen. Democratie en goed bestuur zorgen niet alleen voor vrije, rechtvaardige en stabielere samenlevingen, maar reiken ook de tradities aan voor duurzame en ruime economische groei en ontwikkeling. Ze vormen tevens een springplank voor de strijd tegen armoede, sociale onrechtvaardigheid, conflicten, afzwakking op korte termijn en verdwijning op lange termijn van ideologische radicalisering, ...

Vrije en eerlijke verkiezingen

Een haalbare en werkende democratie begint bij het bevorderen van vrije en eerlijke verkiezingen en het overwinnen van de hindernissen tijdens dat proces. Vzw “The Diaspora” zet zich in om dat proces te versnellen en Somaliland letterlijk en figuurlijk op de wereldkaart te zetten.